Vận tải đường bộ xuyên biên giới có thể giúp các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nhanh hơn đường biển và tiết kiệm chi phí hơn đường hàng không. Theo đó, vận tải đường bộ quốc tế, đặc biệt là vận tải xuyên biên giới trở thành một phương thức vận tải đang ngày càng được ưa chuộng và phát triển mạnh mẽ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận chuyển, thông quan cho các lô hàng vận chuyển nguyên container/ hàng lẻ từ Việt Nam tới Lào/Campuchia/Trung Quốc và ngược lại.