Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ưu tiên các ứng viên đang làm sales tại các công ty logistics, forwarder có nhu cầu thay đổi môi trường làm việc Kinh nghiệm : tối thiểu 1 ...