Tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo WINWIN LOGISTICS đã chia sẻ mục tiêu của Công ty trong ngắn hạn vài dài hạn, mong muốn CBNV Công ty có nhiều động lực thúc đẩy làm việc, mang lại hiệu quả và đóng góp nhiều giá trị cho WINWIN LOGISTICS.

Thông qua đó, phía đơn vị tư vấn SKALE đã đưa ra kế hoạch triển khai dự án, hướng dẫn Cán bộ quản lý của WINWIN xây dựng mục tiêu cho đơn vị, phòng ban, nhân viên mình sao cho gắn với mục tiêu chung của tập thể và của Công ty. Bên cạnh đó, SKALE đã giới thiệu về phương pháp xây dựng lương 3P cũng như cách thức triển khai để WINWIN có bộ Quy chế thu nhập một cách hoàn chỉnh và phù hợp nhất.

Với dự án lần này, Ban Lãnh đạo Công ty kỳ vọng tạo động lực làm việc cho cán bộ nhân viên gắn với các biện pháp gia tăng lương thưởng…, tạo niềm vui cho CBNV khi làm việc tại WINWIN, bởi mỗi cá nhân là một mảnh ghép giúp Công ty phấn đấu đạt được mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2024-2025 và những chặng đường phát triển tiếp theo.