Theo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 
15/5/2023 của Công ty, Đại hội đã bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị như 
sau: 
- Ông Bùi Vĩnh Long - cổ đông Công ty 
- Sinh ngày: 04/4/1988
- Trình độ chuyên môn: Luật sư
Đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 05 năm (2021-2025).
Công ty Cổ phần Giao nhận Win Win cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự
thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 
 
Về WinWin Logistics: 
 

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WinWin (WinWin Log) là công ty thành viên thuộc WinWin Holdings. Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, WinWin hiện nay hoạt động theo mô hình Group, bao gồm Công ty mẹ WinWin Holdings đảm nhiệm vai trò công ty đầu tư, 04 công ty con và 01 công ty thuộc mạng lưới. WinWin cung cấp các dịch vụ: Tư vấn xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Dịch vụ Kiểm toán, Dịch vụ Kế toán thuê ngoài, Dịch vụ Tư vấn thuế, Dịch vụ tư vấn pháp lý, Dịch vụ Giao nhận Vận tải Logistics, Đào tạo và Tư vấn Thực hành triết lý sản xuất Tinh gọn Lean. Với đội ngũ nhân viên lên đến hơn 150 người làm việc tại 4 văn phòng chính tại Việt Nam: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ cho hơn 1.500 khách hàng là doanh nghiệp, hầu hết là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam (Doanh nghiệp FDI). WinWin Log được thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực khai thuế thủ tục Hải quan, vận tải nội địa, vận tải quốc tế bằng đường tàu biển và đường hàng không, dịch vụ kho bãi.

Hiện tại WinWin Logistics là thành viên của tổ chức: VLA, WCA, JCTRANS 

 

Về ALB & Partners Law Firm:

 

Công ty Luật TNHH ALB & Partner là một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp cung ứng dịch vụ pháp lý toàn diện đến khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp, xây dựng, tranh tụng và giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Các luật sư của ALB với nền tảng chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cùng quan hệ hợp tác đối với nhiều đối tác thương mại đa dạng các lĩnh vực trong nước và quốc tế , đặc biệt là việc am hiểu sự vận hành, kinh nghiệm làm việc với khối cơ quan Nhà nước, sẽ mang lại những giá trị tốt nhất và tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng của chúng tôi trong từng giao dịch cụ thể.