WinWin Log hiện đang là đại lý chỉ định của công ty Bảo Hiểm CHUBB tại Việt Nam và CHUBB cung cấp phí bảo hiểm cạnh tranh về bảo hiểm hàng hóa toàn diện cho hầu hết các loại hàng hóa. Khách hàng có thể lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.