CHƯƠNG TRÌNH

V/v Cuộc thi viết về chủ đề: “WINWIN LOG TRONG TÔI”

NHÂN KỶ NIỆM 02 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

(07/5/2021-07/5/2023)

 
1. Mục đích cuộc thi:
- Cuộc thi nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần truyền cảm hứng của WinWin Log qua 
các thế hệ.
- Lan tỏa “Tinh thần đoàn kết - Đam mê công việc”, môi trường làm việc, truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của WinWin Log đến toàn thể CBNV trong Công ty.
- Tuyên dương những tấm gương sáng trong công việc, làm việc hết mình với tinh thần 
đồng đội, thể hiện cam kết và trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung cuộc thi:
- Chủ đề cuộc thi: “WINWIN LOG TRONG TÔI”
- Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Giao nhận Win Win.
3. Đối tượng tham gia:
- Toàn thể CBNV đang làm việc tại Trụ sở chính, các Chi nhánh;
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia cuộc thi.
4. Thời gian tổ chức cuộc thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi nhận bài dự thi kể từ ngày 21/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023
(tính theo thời gian gửi bài qua Email). 
5. Ban Giám khảo bao gồm: TGĐ, Các Trưởng phòng Trụ sở chính, Trưởng ban Truyền 
thông WinWin Log.
6. Nội dung cuộc thi:
Bài dự thi có thể viết về một trong các nội dung như sau:
- Cảm nghĩ, niềm tự hào của bản thân về việc được làm việc tại WinWin Log trong thời 
gian qua.
- Những ký ức tốt đẹp/ đáng ghi nhớ của bản thân trong quá trình làm việc tại WinWin 
Log, cảm nhận về môi trường làm việc tại WinWin Log, về các hoạt động của Công ty/Chi 
nhánh, về đồng nghiệp, sự quan tâm của Cấp trên/Ban lãnh đạo…
- Cảm nhận về ngành nghề, những thách thức, cơ hội dành cho WinWin Log trong giai 
đoạn hiện nay và tương lai….
7. Hình thức thể hiện:
- Bài dự thi được viết bằng văn xuôi, hoặc thơ (khuyến khích có hình ảnh minh họa trong 
tác phẩm dự thi).
- Bài dự thi phải đánh máy, sử dụng tiếng Việt, Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, 
dài không quá 03 trang A4.
- Yêu cầu: Bài dự thi cô đọng, giàu cảm xúc, có hình ảnh minh họa sinh động, phù hợp 
đăng tải lên website, Fanpape Công ty. Nội dung làm nổi bật tinh thần “Đoàn kết - Đam mê 
công việc” khơi dậy lòng tự hào, tinh thần tập thể tốt đẹp của WinWin Log.
- Tác phẩm tham gia dự thi phải đúng chủ đề, đúng nội dung của cuộc thi và chưa từng 
được công bố. Cuối tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Họ tên tác giả, chức vụ, đơn vị công tác (mỗi 
người chỉ được gửi tối đa 01 tác phẩm dự thi).
- Không chấp nhận các bài dự thi sao chép nội dung từ các trang báo, mạng…, các tác 
phẩm có nội dung bài viết giống nhau.
8. Tiêu chí chấm điểm:
- Tổng điểm là: 100 điểm.
Trong đó:
• Lượt like và share trên fanpage, linkedin của Công ty chiếm: 40% điểm.
• Điểm của Ban giám khảo chiếm: 60% điểm.
- Tiêu chí bình chọn thông qua lượt like và share trên fanpage, linkedin của Công ty: tính 
theo lượt bình chọn nhiều nhất từ trên xuống, trong đó 1 lượt share bằng 2 lượt like.
- Nghiêm cấm các hình thức gian lận lượng like ảo, nếu phát hiện tình trạng gian lận like 
ảo thì bài dự thi sẽ bị loại ngay lập tức.
- Ban Tổ chức sẽ đăng bài ngay khi nhận được bài dự thi và khóa bình chọn đến 10h00 
ngày 04/5/2023.
- Tổng kết quả của hai hình thức trên, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm và chọn ra những 
bài viết được điểm cao nhất để trao giải.
9. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi và trách nhiệm của tác giả
a) Quy định sử dụng tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi. 
- Ban Tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng bài viết, hình ảnh trong các tác phẩm 
dự thi để thực hiện công tác truyền thông, quảng bá, đăng kỷ yếu, đăng công khai trên website, 
fanpage, linkedin và các nền tảng marketing của Công ty.
b) Trách nhiệm của tác giả:
- Tác giả phải ghi rõ thông tin: Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác.
- Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm và hình ảnh.
- Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về tác phẩm dự thi.
- Chấp nhận Thể lệ của cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và bản quyền tác phẩm. Chịu trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến quyền tác giả.
- Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại đề nghị về việc thay đổi, bổ sung tên tác 
giả đối với các tác phẩm đoạt giải.
- Bài dự thi được viết bằng văn xuôi, hoặc thơ (khuyến khích có hình ảnh minh họa trong 
tác phẩm dự thi).
- Bài dự thi phải đánh máy, sử dụng tiếng Việt, Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, 
dài không quá 03 trang A4.
- Yêu cầu: Bài dự thi cô đọng, giàu cảm xúc, có hình ảnh minh họa sinh động, phù hợp 
đăng tải lên website, Fanpape Công ty. Nội dung làm nổi bật tinh thần “Đoàn kết - Đam mê 
công việc” khơi dậy lòng tự hào, tinh thần tập thể tốt đẹp của WinWin Log.
- Tác phẩm tham gia dự thi phải đúng chủ đề, đúng nội dung của cuộc thi và chưa từng 
được công bố. Cuối tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Họ tên tác giả, chức vụ, đơn vị công tác (mỗi 
người chỉ được gửi tối đa 01 tác phẩm dự thi).
- Không chấp nhận các bài dự thi sao chép nội dung từ các trang báo, mạng…, các tác 
phẩm có nội dung bài viết giống nhau.
10. Cơ cấu giải thưởng:
+ 01 giải nhất: Trị giá 3.000.000 VND
+ 01 giải nhì: Trị giá 2.000.000 VND
+ 01 giải ba: Trị giá 1.000.000 VND
+ 02 giải khuyến khích: Trị giá 500.000 VND/giải.
11. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:
- CBNV gửi bài dự thi (file word) qua email về Ban Tổ chức (đại diện nhận là Trưởng 
Phòng HCNS Công ty, email: helena-doan@winwinlog.com) theo thời hạn nêu trên.
- Mỗi Chi nhánh/đơn vị phải có ít nhất 03 bài tham gia dự thi trở lên. Giám đốc Chi nhánh 
chịu trách nhiệm cổ vũ, động viên, khuyến khích CBNV đơn vị mình tham gia cuộc thi, gửi bài 
dự thi cho Ban Tổ chức.
12. Tổng kết và trao giải:
- Ban Giám khảo sẽ tổ chức chấm bài dự thi và công bố bài đạt giải thưởng trước ngày 
07/5/2023.
- Dự kiến trao giải nhân kỷ niệm 02 năm thành lập Công ty/Chi nhánh và đăng công khai 
bài đạt giải trên Website, Fanpage, Linkedin và các nền tảng marketing của Công ty.